Rektör Danışmanları

Doç.Dr. Sevilay Uslu Divanoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız
Öğr.Gör. Muhammet Gümüşsoy
Doç.Dr. Muhammed Sarı